Stručna praksa

Intro

Praksa na diplomskom studiju


Stručna praksa je obvezan i sastavni dio nastave studenata na diplomskom studiju Fakulteta organizacije i informatike. Stručna praksa provodi se u IV semestru diplomskog studija u trajanju od 160 sati te se vrednuje s 6 ECTS bodova. Student diplomskog studija upućuje se na stručnu praksu radi upotpunjavanja teoretskog znanja s praktičnim znanjem i pripremu diplomskog rada, što omogućuje uspješnije ostvarivanje programa studija i uključivanje u profesionalni rad.

Pravilnik o stučnoj praksi na diplomskom studiju

Napomena: Za rezervaciju stručne prakse potrebno je prvo obaviti rezervaciju teme diplomskog rada.

Više informacija na http://www.foi.unizg.hr/studenti/strucna-praksa


Praksa na stručnom studiju


Stručna praksa je obavezan i sastavni dio nastave na stručnom studiju „Primjena informacijske tehnologije u poslovanju“ (PITUP) koji izvodi Fakultet organizacije i informatike. Stručna praksa provodi se u V. semestru stručnog studija u trajanju od 120 sati te se vrednuje s 4 ECTS boda. Student stručnog studija upućuje se na stručnu praksu radi upotpunjavanja teoretskog znanja s praktičnim znanjem i pripremu završnog rada, što omogućuje uspješnije ostvarivanje programa studija i uključivanje u profesionalni rad.

Pravilnik o stučnoj praksi na stručnom studiju PITUP

Više informacija na http://www.foi.unizg.hr/studenti/strucna-praksa#strucna-praksa-pitup